آب انبار کلیسای استانبول

 

آب انبار کلیسای در استانبول یکی از باور نکردنی ترین مکان این شهر است . این آب انبار به دستور امپراتور در قرن 6 بنا شده است .  

آب انبار کلیسای استانبول