امارت ایحلا  مورا ستانبول

 

نام عمارت ایحلامور برگرفته از درختانی است که در باغ های این ساختمان قرار دارند . البته این عمارت در قرن نوزده میلادی ساخته شده یعنی در زمان ساخت این بنا خارج از شهر استانبول قرار داشته است. اما امروزه به خاطر توسعه شهر در مرکز آن قرار گرفته . این عمارت که در فضای وسیعی در میان درختان بلند و فضای سرسبز و استخری دلباز قرار دارد با نمای بیرون و درون به خوبی معماری 200 سال قبل را به نمایش گذاشته است.

 

 

 امارت ایحلامور استانبول