بازار بزرگ استانبول

بازار بزرگ استانبول که به زبان ترکی "کاپالی چارشی" بمعنی بازار مسقف نامیده می شود در 1 مایلی غرب سلطان احمد واقع شده است و یکی از مراکز بزرگ خرید سرپوشیده در دنیا میباشد. اجناسی که در این بازار بفروش میرسد شامل فرش و قالی و پوشاک تا صنایع  دستی و هنری میباشد. دارای رستوران ها و کافه ها و مساجد بسیار زیادی میباشد.

 

 بازار بزرگ استانبول