بشيکتاش منطقه آرناوات کوي استانبول

منطقه ی ببشيکتاش منطقه آرناوات کوي یک منطقه محبوب در میان مردم محلی و هم در میان گردشگران می باشد. در منطقه بشیکتاش یک بازار خیابانی واقع شده است. که در آن مواد غذایی و پوشاک با قیمت مناسب یافت می شود. در این منطقه بازار مشهور ماهی فروش ها واقع شده است. که می توان در آن انواع ماهی ها را یافت. در این منطقه موزه نیروی دریایی واقع شده است، که نزدیک به یک قرن قدمت دارد. و همچنین از سواحل تنگه بسفر می توانید برای گردش با قایق های تفریحی و تماشای مناظر زیبا استفاده کنید.

بشيکتاش منطقه آرناوات کوي استانبول