بهترین زمان سفر به استانبول


بهترین زمان برای سفر به استانبول در فصل پاییز و بهار استدر این فصل ها درجه هوا بین 16 تا 25 درجه سانتیگراد میباشد و رطوبت هوا نیز بسیار مطلوب است. در ماههای آگوست و جولای هوای استانبول گرم و شرجی است. در زمستان بارندگی در استانبول زیاد است.