تاريخچه استانبول


شهر استانبول در ابتدا "بیزانتیوم" نام داشته در سال ۱۹۶ میلادی سپتیموس سوِروس امپراطور روم با حمله به بیزانتیوم آن را به تصرف دراورد و رومیان زیادی به این شهر آمدند . تلاش امپراطور برای نامیدن این شهر به نام فرزندش آگوستا آنتونینا به نتیجه نرسید و مردم تا زمان تغییر نام شهر به شهر کنستانتین (قسطنطنیه) ، نام رم جدید (Nova Roma) را برای این شهر استفاده کردند . از سال ۱۹۳۰ این شهر را "استانبول" نامیدند . نام استانبول که تا قبل از فتح آن به دست ترکان به رواج داشت، برگرفته از نام ایستیم پولی که در زبان یونانی به معنی شهر یا مرکز شهر ، است.