تفاوت ساعت ایران و استانبول

 

اختلاف بین ساعت ایران و شهر استانبول 30 دقیقه میباشد و این اختلاف با ساعت گرینویج 3 ساعت است.