تور استانبول شهريور 96

***********************************

توصيه هاي لازم براي مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامي پروازهاي داخلي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنين پروازهاي ترك تركيش ، اطلس جت و غيره برگزار مي شود .

- مقصد تمامي پروازهاي ايراني تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا است و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه هاي مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كليه مدارک تور استانبول به صورت الكترونيكي صادر مي شود و مسافران مي توانند به صورت غير حضوري تور خود را تهيه كرده و مدارک سفر (از قبيل بليط ، ووچر هتل و ...) را از طريق فاكس ، ايميل ، وايبر و غيره دريافت نمايند .

- زمان چک اين و چک اوت هتلها براي مسافرين تور استانبول به ترتيب در ساعت هاي 14:00 و 12:00 مي باشد و در صورتي كه ساعت پرواز مسافران خارج از اين زمان باشد مي توانند وسايل خود را به هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابي و يا گشت شهري استفاده کنند .

- نقشه و راهنماي گردشگري استانبول در اختيار تمامي مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافراني كه تمايل دارند در جريان قيمت هاي ويژه قرار گيرند مي توانند از تور استانبول ديدن فرمايند .


 

تور استانبول هتل گرند ليزا

هتل گرند ليزا استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 996000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1120000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل بيز سواهير

هر نفر در اتاق 2 تخته 1700000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1750000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گرند سواهير

هتل بيز سواهير استانبول


هر نفر در اتاق 2 تخته 1555000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1600000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گلدن ايج 1

 هتل گلدن ايج 1 استانبول

 

هر نفر در اتاق 2 تخته 1100000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1300000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل توپکاپي

 هتل توپکاپي استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 995000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 105000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 

 

تور استانبول شهريور 96

***********************************

توصيه هاي لازم براي مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامي پروازهاي داخلي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنين پروازهاي ترك تركيش ، اطلس جت و غيره برگزار مي شود .

- مقصد تمامي پروازهاي ايراني تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا است و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه هاي مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كليه مدارک تور استانبول به صورت الكترونيكي صادر مي شود و مسافران مي توانند به صورت غير حضوري تور خود را تهيه كرده و مدارک سفر (از قبيل بليط ، ووچر هتل و ...) را از طريق فاكس ، ايميل ، وايبر و غيره دريافت نمايند .

- زمان چک اين و چک اوت هتلها براي مسافرين تور استانبول به ترتيب در ساعت هاي 14:00 و 12:00 مي باشد و در صورتي كه ساعت پرواز مسافران خارج از اين زمان باشد مي توانند وسايل خود را به هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابي و يا گشت شهري استفاده کنند .

- نقشه و راهنماي گردشگري استانبول در اختيار تمامي مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافراني كه تمايل دارند در جريان قيمت هاي ويژه قرار گيرند مي توانند از تور استانبول ديدن فرمايند .


 

تور استانبول هتل گرند ليزا

هتل گرند ليزا استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 996000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1120000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل بيز سواهير

هر نفر در اتاق 2 تخته 1700000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1750000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گرند سواهير

هتل بيز سواهير استانبول


هر نفر در اتاق 2 تخته 1555000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1600000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گلدن ايج 1

 هتل گلدن ايج 1 استانبول

 

هر نفر در اتاق 2 تخته 1100000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1300000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل توپکاپي

 هتل توپکاپي استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 995000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 105000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 

 

تور استانبول شهريور 96

***********************************

توصيه هاي لازم براي مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامي پروازهاي داخلي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنين پروازهاي ترك تركيش ، اطلس جت و غيره برگزار مي شود .

- مقصد تمامي پروازهاي ايراني تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا است و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه هاي مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كليه مدارک تور استانبول به صورت الكترونيكي صادر مي شود و مسافران مي توانند به صورت غير حضوري تور خود را تهيه كرده و مدارک سفر (از قبيل بليط ، ووچر هتل و ...) را از طريق فاكس ، ايميل ، وايبر و غيره دريافت نمايند .

- زمان چک اين و چک اوت هتلها براي مسافرين تور استانبول به ترتيب در ساعت هاي 14:00 و 12:00 مي باشد و در صورتي كه ساعت پرواز مسافران خارج از اين زمان باشد مي توانند وسايل خود را به هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابي و يا گشت شهري استفاده کنند .

- نقشه و راهنماي گردشگري استانبول در اختيار تمامي مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافراني كه تمايل دارند در جريان قيمت هاي ويژه قرار گيرند مي توانند از تور استانبول ديدن فرمايند .


 

تور استانبول هتل گرند ليزا

هتل گرند ليزا استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 996000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1120000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل بيز سواهير

هر نفر در اتاق 2 تخته 1700000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1750000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گرند سواهير

هتل بيز سواهير استانبول


هر نفر در اتاق 2 تخته 1555000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1600000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گلدن ايج 1

 هتل گلدن ايج 1 استانبول

 

هر نفر در اتاق 2 تخته 1100000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1300000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل توپکاپي

 هتل توپکاپي استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 995000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 105000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 

 

تور استانبول شهريور 96

***********************************

توصيه هاي لازم براي مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامي پروازهاي داخلي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنين پروازهاي ترك تركيش ، اطلس جت و غيره برگزار مي شود .

- مقصد تمامي پروازهاي ايراني تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا است و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه هاي مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كليه مدارک تور استانبول به صورت الكترونيكي صادر مي شود و مسافران مي توانند به صورت غير حضوري تور خود را تهيه كرده و مدارک سفر (از قبيل بليط ، ووچر هتل و ...) را از طريق فاكس ، ايميل ، وايبر و غيره دريافت نمايند .

- زمان چک اين و چک اوت هتلها براي مسافرين تور استانبول به ترتيب در ساعت هاي 14:00 و 12:00 مي باشد و در صورتي كه ساعت پرواز مسافران خارج از اين زمان باشد مي توانند وسايل خود را به هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابي و يا گشت شهري استفاده کنند .

- نقشه و راهنماي گردشگري استانبول در اختيار تمامي مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافراني كه تمايل دارند در جريان قيمت هاي ويژه قرار گيرند مي توانند از تور استانبول ديدن فرمايند .


 

تور استانبول هتل گرند ليزا

هتل گرند ليزا استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 996000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1120000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل بيز سواهير

هر نفر در اتاق 2 تخته 1700000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1750000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گرند سواهير

هتل بيز سواهير استانبول


هر نفر در اتاق 2 تخته 1555000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1600000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گلدن ايج 1

 هتل گلدن ايج 1 استانبول

 

هر نفر در اتاق 2 تخته 1100000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1300000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل توپکاپي

 هتل توپکاپي استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 995000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 105000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 

 

تور استانبول شهريور 96

***********************************

توصيه هاي لازم براي مسافران تور استانبول :

- تور استانبول آژانس چهارفصل با تمامي پروازهاي داخلي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، آسمان ، معراج و همچنين پروازهاي ترك تركيش ، اطلس جت و غيره برگزار مي شود .

- مقصد تمامي پروازهاي ايراني تور استانبول فرودگاه آتاتورك و صبيحا است و ترانسفر مسافران به هتلها براي هر كدام از فرودگاه هاي مذكور جزو خدمات تور مي باشد .

- كليه مدارک تور استانبول به صورت الكترونيكي صادر مي شود و مسافران مي توانند به صورت غير حضوري تور خود را تهيه كرده و مدارک سفر (از قبيل بليط ، ووچر هتل و ...) را از طريق فاكس ، ايميل ، وايبر و غيره دريافت نمايند .

- زمان چک اين و چک اوت هتلها براي مسافرين تور استانبول به ترتيب در ساعت هاي 14:00 و 12:00 مي باشد و در صورتي كه ساعت پرواز مسافران خارج از اين زمان باشد مي توانند وسايل خود را به هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از امكانات لابي و يا گشت شهري استفاده کنند .

- نقشه و راهنماي گردشگري استانبول در اختيار تمامي مسافران قرار خواهد گرفت .

مسافراني كه تمايل دارند در جريان قيمت هاي ويژه قرار گيرند مي توانند از تور استانبول ديدن فرمايند .


 

تور استانبول هتل گرند ليزا

هتل گرند ليزا استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 996000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1120000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل بيز سواهير

هر نفر در اتاق 2 تخته 1700000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1750000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گرند سواهير

هتل بيز سواهير استانبول


هر نفر در اتاق 2 تخته 1555000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1600000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل گلدن ايج 1

 هتل گلدن ايج 1 استانبول

 

هر نفر در اتاق 2 تخته 1100000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 1300000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632

 


 

تور استانبول هتل توپکاپي

 هتل توپکاپي استانبول

هر نفر در اتاق 2 تخته 995000 تومان

 

هر نفر در اتاق 1 تخته 105000 تومان

خدمات : بليط ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

توجه : قيمت هاي بالا نرخ پايه ميباشد و باتوجه به روز رفت تغيير پذير ميباشد . لازم به ذکر است هتلهاي 3* استانبول نسبت به استاندارد جهاني داراي کيفيت پايين تري ميباشند.

 

تلفن رزرو تور : 88530609 , 42632