ساختار استانبول

 

نواحی استانبول به ۳ دسته اصلی تفکیک می‌شود:


1. شبه جزیره تاریخی استانبول قدیمی بخش‌ها و نواحی امین اونو و فاتح را داراست . این منطقه ها در ساحل های شمالی شاخ طلایی يا خلیج قرار دارند که مرکز قدیمی شهر را از بخش های شمالی قسمت اروپایی جدا میکند . شبه جزیره تاریخی با دیواره‌های قسطنطنیه در سمت غرب به انتها رسیده. شبه جزیره بوسیله دریای مرمره در سمت جنوب و بسفر در سمت شرق در بر گرفته شده است.


2. شمال شاخ طلایی، مناطق تاریخی بَی اوغلو و بشیکتاش هستند که محل زندگی آخرین سلطان و زنجیره‌ای از روستاهای گذشته مثل اورتاکوی و ببک در بین ساحل بسفر ادامه دارد . در قسمت های اروپایی و آسیایی بسفر، ثروتمندان و غنی های استانبول بناهای بزرگ چوبی بسیار زیبایی را بنا کرده اند که این بنا ها و ساختمان‌ها یالی نامیده می‌شوند که به عنوان اقامتگاه تابستانی از آنها استفاده میکنند.


3. کوی‌های اوسکودر و کادیکوی که شهرهای مستقلی در بخش آسیایی هستند و امروزه منطقه تجاری و مسکونی مدرنی در آنها بنا شده و تقریبا یک سوم از جمعیت استانبول در بر دارد.