شمال شاخ طلایی استانبول

خلیج شمال شاخ طلایی از دو بخش اورپایی و آسیایی ایجاد شده که توسط تنگه بسفر از هم جدا شده است. طول این خلیج 7.5 کیلومتر می باشد، و عریض ترین بخش این خلیج  750 مترمی باشد. این خلیج یکی دیگر از مناطق استانبول شاخ طلایی می باشد. این مکان محل زندگی آخرین سلطان عثمانی بوده است. در این محل روستا هایی مانند اور تاکایی وببک نیز واقع شده اند. امروزه این مکان تبدیل به یکی از زیبا ترین مکان های توریستی  استانبول برای مسافران تور استانبول شده است.