فرودگاه های استانبول

 

شهر استانبول شاهراه اصلی ارتباطی بین مناطق مختلف دنیا و جاده‌های بین‌المللی زیادی از آن عبور می‌کند. استانبول دارای دو فرودگاه است که فرودگاه بین‌المللی آتاترک در یشیلکوی بزرگترین فرودگاه است که در ۲۴ کیلومتری مرکز شهر واقع شده ودر قسمت اروپایی شهر استانبول قرار دارد و همچنین فرودگاه جدید که فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن است که در ۲۰ کیلومتری شرقی از سمت  آسیایی و ۴۵ کیلومتری شرقی از سمت اروپایی واقع شده است.