مسجد بازید استانبول مسجد بایزید استانبول

یکی از مسجدهای تاریخی شهر استانبول است که به فرمان بایزید دوم سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بنا گردید. ساخت این مسجد از سال ۱۵۰۱ - ۱۵۰۶ میلادی بود. همچنین نام معمار این مسجد یعقوب شاه بود. طاق‌های بالای مسجد توسط ستون‌های سنگی نگه داشته شده‌اند و گنبد روی ستون‌های سنگی بنا شده. در اطراف سقف گنبد مسجد بایزید نیز شبیه مسجد ایاصوفیه نام‌های الله، محمد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین به خط ترکی عثمانی نوشته شده. در کنار این مسجد مدرسه، حمام، کتابخانه و بناهای دیگر نیز ساخته است. مقبره بایزید دوم در باغ پشت این مسجد است.

مسجد بازید استانبول