مسجد فاتح استانبول

 

یکی از مسجدهای شهر استانبول در ترکیه است. این مسجد به وسیله سلطان محمد فاتح بروی کلیسای حواریون که قبل از فتح استانبول تبدیل به خرابه‌ای شده بود بنا شد. این مسجد همراه با وقف‌های دین های مختلف یک مجموعه بسیار بزرگ را تشکیل داد. ساخت این مجموعه توسط معمار سینان الدین یوسف بود در  سالهای ۱۴۷۰ تا ۱۴۶۲ بود . این مجموعه با معماری خاص ترک است و از معماری بیزانس تاثیر نگرفته است.

مسجد فاتح استانبول