منطقه بی اوغلو استانبول

 این منطقه در بخش اروپایی استانبول واقع شده است. منطقه بی اغلو  خیابان استقلال در این منطقه واقع شده است. این منطقه در شمال منطقه خلیج طلایی استانبول قرار دارد. این منطقه دارای بخش قدیمی می باشد، که از طریق پل گالاتا به هم متصل می شود. در این منطقه بازار بزرگ استانبول نیز واقع شده است.

 

منطقه بی اوغلو استانبول