منطقه پولونزكوي

 

منطقه پولونزكوي در فاصله 25 کیلومتری استانبول و در قسمت آسیایی استانبول واقع شده است. اولین بار این منطقه  در قرن 19 و بوسیله مهاجران لهستانی کشف شد. مردم استانبول اکثرا برای سوارکاری، قدم زدن و خوردن غذاهای سنتی لهستان به این منطقه می روند.

 

منطقه پولونزكوي