منطقه کاراکوي استانبول

 این منطقه در گذشته یک بندر بسیار مهم بوده است. این منطقه ساحلی در گذشته منطقه ی تجاری صنعتی در دوره عثمانی محسوب می شده است. و امروزه جزء یکی از قدیمی ترین مناطق استانبول محسوب می شود . و در کنار اسکله و ساحل آن قایق های تفریحی کروز زیادی موجود می باشد. وقتی بروی آب های نیلگون دریای مرمر از اسکله فاصله می گیرید بر روی ساحل مساجد به جا مانده از دوره عثمانی را مشاهده می کنید. به راستی با اینکه این منطقه دچار دستخوش تغییرات بسیاری شده است. ولی ظاهر قدیمی خود را هنوز حفظ کرده است.

منطقه کاراکوي استانبول