موزه باستان شناسی   Archaelogy Museum

 

 

این موزه دارای بیشتر از 1000000 اشیاء یکی از بهترین موزه های باستان شناسی بشمار می رود . این موزه دارای 3 قسمت است :

1. موزه باستان شناسی

2. موزه شرق باستان

3. موزه هنر اسلامی

 

Archaelogy Museum