هفت برج یدیکوله استانبول

 


دروازه با عظمت و زیبایی که نزدیک ساحل دریای مرمره که به عنوان دروازه باشکوه شهر استانبول نیز مشهور است دروازه ای میباشد که پیشتر مختص تشریفات امپراطور بود و مانند یک مدال افتخار مابین دو برج مرمر واقع شده است و سپاهیان و لشگریان که پیروز از جنگ برمی گشتند، از این دروازه به شهر وارد می شدند. در عصر تورکها با اضافه کردن پنج برج دیگر این برج ها به 7 برج تبدیل شد که قلعه درونی مستحکمی دارد . در مدت زمانها این قلعه ها بعنوان خزانه دولت، انبار و زندان سفارت مورد استفاده قرار گرفته شده . امروزه این دروازه عجیب و شگفت انگیز یکی از موزه های شهر است.

 

هفت برج یدیکوله استانبول