پارک ایستینیه استانبولبیش از مساحت 242.000 متر مربع، مرکز خرید ارائه می دهد. انواع مختلفی از بخش های داخلی  مسقف در فضای باز و شیشه ای مانند سبز پارک میباشد . این مرکز خرید یک مرکز سرگرمی بچه ها به مساحت 1.500 متر مربع میباشد، ای فروشگاه الهام گرفته شده از معماری تاریخی ترکیه میباشد  و دارای 12 سالن سینما. دارای سه مرکز جمع آوری زباله و روغن میباشد . دارای صندلی چرخ دار صندلی، کالسکه نوزاد میباشد که فقط برخی از خدمات ارائه شده میباشد .

پارک ایستینیه استانبول