کاخ دلمه باغچه

این کاخ در راستای " تنگه بسفر"  واقع شده است، این کاخ دارای اهمیت و زیبایی تاریخی خاصی برخوردار است. کاخ "دلمه باغچه" در قرن 19 بنا شده ، و آخرین سلطانهای دوره عثمانی از این کاخ زیبا را محل سکونت و مقر حاکمیت خود قرار میدادند. معماری داخلی و خارجی این ترکیبی از طرح های عربی و اروپایی میباشد که فقط در تقاطع دو قاره به چشم می خورد. این کاخ در همه روزها بجز 2شنبه ها و 5شنبه ها از ساعت 9 صبح تا 16  برای بازدید عموم باز است.

 کاخ دلمه باغچه