کاپادوکیا

 

 در نزدیکی قونیه  شهری در دل سخره ساخته شده، در دنیا سه شهر وجود دارد که در دل سخره ساخته شده است و یکی از این 3 شهر کاپادوکیا است . منطقه كاپادوكيا ، زيباترين نقطه جهان از نظر ترکیب تاریخ و طبیعت میباشد .حوادث طبيعي باعث ایجاد دودكش هاي جن شده اند و در گذشت زمان هم انسانها ، در داخل اين دودكش هاي جن ، خانه و كليسا بنا کردند و با تزئين داخل آنها با كاشي هاي چيني آثار هزاران ساله تمدن و تاریخ را تا به امروز آورده است. امروزه این منطقه كاپادوكيا ، محاصره شده در استانهاي نوشهير ، آكسراي ، نيغده ، قيصريه و كير شهير میباشد.

 

کاپادو کیا