کلیسای چورا استانبول

 

کلیسا چورا که اوایل به منظور کلیسای بیزانسی بنا شده بود بعدها به مسجد تبدیل شد و امروزه یک موزه است. موزائیک ها و کاشی های زیبای این کلیسا، نمونه باقیمانده از هنر بیزانسی در دنیا است. بخش هایی از این کیلیسا در سال 400 بنا شده است، ولی ساختمانی که ما امروزه می بینیم حدودا در سال 1500 بنا شده . این کلیسا تقریباً در سه مایلی شمال غربی سلطان احمد واقع شده .  ورودی این موزه برای بازدید 6 دلار آمریکا میباشد.

کلیسا ی چورا استانبول